Information

GENERAL INFORMATION

Title: The 13th Conference of Baltic Society of Sport Sciences
         “TRENDS IN SPORT SCIENCE FOR THE PRACTICE OF SPORTS AND HEALTH IN SOCIETY”

Dates: April 23 – 24, 2020, Biała Podlaska, Poland Conference

Conference language: English

© 2019 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej.